یک باب خانه سه منزله فروشی

CHAHAR-ASYAB Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 9
Property size: 300 Sq.Meter
Floor: 3
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 2 years
Ownership: Qabala Sharaee
Phone No: 0794949377

Property price: $ 335,000

Amenities

Property Description

یک باب خانه سه منزله مجلل و عصری دارای 9 اطاق ، 5 دوکان ، در نبش سرک! در هر منزل آشپزخانه های عصری ترکی تشناب های جداگانه عصری پنج منگیت کلکین ها دروازه ها داخل آشپزخانه ها مکمل از چوب ارچه کنر گچ کاری عمومی و نور مخفی سقف بام بالکن ها دهلیز ها صحن حویلی پیشروی دوکان ها سنگ گرانیت سیستم آنتن تلویزیون سیستم یوفون سیستم کمره امنیتی و سیستم انترنت گراچ برای سه موتر قباله شرعی آدرس: پروژه دولتی شاروالی مقابل مسجدحضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area