دوکان فروشی در شهر مزار شریف

NAHAR-E-SHAHI Balkh
Property type: Commercial
Bedrooms: 1
Property size: 18 Sq.Meter
Floor: 1
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 1 year
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: +93773526645

Property price: $ 25,000

Amenities

Property Description

دوکان فروشی در زیر زمینی مولانا جلال الدین بلخی واقع دروازه بلخ شهر مزار شریف. ابن دکان در بهترین موقعیت مزار شریف قرار دارد از روضه به دکان صرف دو دقیقهدور میباشد.


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area