سه بسوه زمین فروشی

Kabul
Property type: Commercial
Bedrooms: 1
Property size: 3 بسوه
Floor: 2
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 3 years
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0704989201

Property price: $ 13,500

Amenities

Property Description

سه بسوه نمره فروشی با فورمه و سند عرفی با امکانات اب ، برق نزدیک سرک نمره 3 و نزدیک کلنیک 75 بستر نوت: ادرس دقیق پل چرخی گزشته از مدرسه ملا تره خیل نزد کلینیک حاجی جنت گ یاداشت :لطفآ نوت فوق را دقیق مطالعه کر ده بعد از اگر خواسته بودین تماس گیرد تا از وقت قیمتی تان ضایعه نگردد مننون


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area