To
 • Free

  خانه فروشی دارای هشت اطاق

  On Of Kabul

  3  Sell  160  Sq.Meter

  :0788294258

  $ 4,500,000 

  More Info
 • Free

  یک دربند خانه فروشی

  On Of Kabul

  4  Sell  317  Sq.Meter

  :0787330337

  $ 220,000 

  More Info
 • Free

  چهار اطاقه رهایشی با دیزان و دیکوریشن

  On Of Kabul

  2  Sell  165  Sq.Meter

  :0787146372

  $ 500 

  More Info
 • Premium

  خانه فروشی پنج اطاقه

  On Of Kabul

  4  Sell  120  Sq.Meter

  :0797440741

  $ 60,000 

  More Info
 • Premium

  خانه فروشی چهار منزله

  On Of Kabul

  4  Sell  180  Sq.Meter

  :0797440741

  $ 90,000 

  More Info
 • Free

  زمین فروشی در چهاراهی تایمنی

  On Of Kabul

  2  Sell  550  Sq.Meter

  :0744418579

  $ 100,000 

  More Info
 • Free

  حویلی فروشی واقع ناحیه پنجم قلعه جرنیل نزدیک خوشحال خان مینه

  On Of Kabul

  1  Sell  200  Sq.Meter

  :+93796722774

  $ 45,000 

  More Info
 • Free

  یک دربند حولی فروشی دارای پنج اطاق

  On Of Kabul

  2  Sell  300  Sq.Meter

  :0786866003

  $ 115,000 

  More Info
 • Free

  خانه فروشی

  On Of Kabul

  2  Sell  9  بسوه

  :0786677006

  $ 900,000 

  More Info
 • Premium

  حويلي فروشي هفت اطاقه

  On Of Kabul

  2  Sell  300  Sq.Meter

  :+93786222120

  $ 175,000 

  More Info