خانه فروشی چهار منزله

PD-6 Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 9
Property size: 180 Sq.Meter
Floor: 4
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 1 year
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0797440741

Property price: $ 90,000

Amenities

Property Description

خانه فروشی نو ساخت کانکریتی نمره راسته به مساحت ۱۸۰ متر مربع دارای قباله شرعی بوده و به حروفی فروخته میشود و سهولت های دیگر از جمله چهار منزل همراه با ۲ تهکو ُ۹ اطاق ُ ۲ آشپزخانهُ ۴ حمام ُ حویلی مستقل برق آب مستقل گراچ موتر ُ نزدیک سرک عمومی و غیره به مبلغ نود هزار (۹۰۰۰۰) دالر امریکایی با جور آمد میباشد آدرس: سه راهی علاوالدین - کوچه خلیفه صاحب در ۲۰۰ متری سرک عمومی دارالامان شماره های تماس: ۰۷۹۷۴۴۰۷۴۱ ۰۷۸۶۰۶۰۹۷۵


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area