خانه فروشی پنج اطاقه

PD-6 Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 5
Property size: 120 Sq.Meter
Floor: 4
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 1 year
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0797440741

Property price: $ 60,000

Amenities

Property Description

خانه فروشی نو ساخت کانکریتی نمره راسته به مساحت ۱۲۰ متر مربع دارای قباله شرعی که به حروفی فروخته میشود و سهولت های دیگر از جمله چهار منزل همراه با تهکو ُ۵ اطاق ُ۲ آشپزخانهُ ۳ حمام ُ حویلی مستقل برق آب مستقل گراچ موتر و نزدیک سرک عمومی و غیره به مبلغ شصت هزار دالر (۶۰۰۰۰) با جور آمد میباشد آدرس : سه راهی علاوالدین کوچه خلیفه صاحب در ۲۰۰ متری سرک عمومی دارالامان شماره های تماس : ۰۷۹۷۴۴۰۷۴۱ ۰۷۸۶۰۶۰۹۷۵


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area