خانه فروشی عصری پنج اطاقه

PD-6 Kabul
Property type: Residential
Bedrooms: 5
Property size: 150 Sq.Meter
Floor: 4
Is the price negotiable : Yes
For: Sell
Furnished: Un-furnished
Age: 1 year
Ownership: Qabala Orefi
Phone No: 0787184012

Property price: $ 95,000

Amenities

Property Description

خانه کانکریتی عصری به مساحت 150 متر مربع همراه با سهولت های مدرن روز از جمله پنج اطاق با تخت بام ،دو آشپزخانه عصری،سه حمام ، دو دهلیز،برق و آب مستقل حویلی با گراج موتر، قباله حروفی در دوصد متری بازار و سرک عمومی و غیره سهولت ها به مبلغ (95000)دالر امریکایی همراه با جور آمد به فرو ش میرسد آدرس: سرک دارالامان -ایستگاه جای ریس-باغ عظیم شماره های تماس :0787184012 0788498868


Contact Details

Map Here

Similar Properties


Properties
Price
Floor
Location
Area